Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

drive

Bản dịch
lái
I
tôi
drive
lái
for
trong (time)
để
đối với
an
một
An (proper name)
hour
giờ
tiếng
to
đến
để
vào
my
của tôi
friend
bạn
người bạn
's
của
sở hữu dành cho danh từ
house
nhà
căn nhà
ngôi nhà
.
Tôi lái xe đến nhà bạn tôi trong một giờ.
Có 4 lời bình
When
khi
khi nào
I
tôi
drive
lái
,
I
tôi
think
suy nghĩ
nghĩ
.
Khi tôi lái xe, tôi suy nghĩ.
Có 22 lời bình
I
tôi
drive
lái
the
(article)
car
xe
xe hơi
ô tô
.
Tôi lái chiếc xe.
Có 27 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của drive


PersonPresentPast
Idrivedrove
he/she/itdrivesdrove
you/we/theydrivedrove

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.