Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

drink

Bản dịch
uống
I
tôi
drink
uống
and
với
I
tôi
eat
ăn
.
Tôi uống và tôi ăn.
Có 119 lời bình
I
tôi
eat
ăn
and
với
drink
uống
.
Tôi ăn và uống.
Có 147 lời bình
I
tôi
drink
uống
water
nước
.
Tôi uống nước.
Có 56 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của drink


PersonPresentPast
Idrinkdrank
he/she/itdrinksdrank
you/we/theydrinkdrank
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.