Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

dress

Bản dịch
đầm
She
cô ấy
cô ta
has
her
của cô ấy
cô ấy
dress
đầm
.
Cô ấy có cái đầm của cô ấy.
Có 30 lời bình
I
tôi
have
a
một
dress
đầm
.
Tôi có một chiếc đầm.
Có 27 lời bình
My
của tôi
dress
đầm
Chiếc đầm của tôi
Có 28 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.