Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

dreams

Bản dịch
những giấc mơ, những giấc mộng
You
bạn
are
thì
đang
in
trong
vào
my
của tôi
dreams
những giấc mơ
những giấc mộng
.
Bạn thì ở trong những giấc mơ của tôi.
Có 3 lời bình
Your
của bạn
dreams
những giấc mộng
những giấc mơ
Những giấc mơ của bạn
Có 5 lời bình
No
không
đừng
normal
bình thường
thường
humans
con người
have
these
này
đây là những
dreams
những giấc mơ
những giấc mộng
.
Không có người bình thường nào có những giấc mơ này.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.