Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

down

Bản dịch
xuống
A
một
book
cuốn sách
sách
quyển sách
never
không bao giờ
lets
lets...down
làm thất vọng
để
cho
us
chúng tôi
chúng ta
down
lets...down
làm thất vọng
xuống
.
Một cuốn sách không bao giờ làm chúng tôi thất vọng.
Có 8 lời bình
The
thesun
Mặt Trời
(article)
sun
thesun
Mặt Trời
mặt trời
goes
đi
down
xuống
in
trong
vào
two
hai
đôi
hours
tiếng
giờ
.
Mặt trời lặn trong hai tiếng.
Có 3 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
looks
nhìn
xem
down
xuống
.
Anh ấy nhìn xuống.
Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.