Tiếng Anh

down

Tiếng Việt
xuống

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
downVí dụA book never lets us down.Bản dịchMột cuốn sách không bao giờ làm chúng tôi thất vọng.

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.