Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

doubts

Bản dịch

những sự nghi ngờ

She
has
doubts
about
her
husband
.

Cô ta có những nghi ngờ về chồng mình.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.