dots

Bản dịch
những chấm, những điểm
There
thereare
ở kia
ở đó
đó
are
thereare
đang
thì
many
nhiều
dots
những chấm
những điểm
on
trên
bật
vào (day, month)
the
(article)
picture
hình ảnh
.
Có nhiều chấm trên bức tranh.
Có 9 lời bình
How
howmany
bao nhiêu
mấy
như thế nào
làm sao
many
howmany
bao nhiêu
mấy
nhiều
dots
những chấm
những điểm
do
(auxiliary verb)
làm
you
bạn
see
thấy
trông thấy
xem
?
Bạn thấy bao nhiêu chấm?
Có 6 lời bình
I
tôi
have
a
một
shirt
áo sơ mi
áo
with
với
cùng
bằng
black
màu đen
đen
and
với
white
màu trắng
trắng
dots
những chấm
những điểm
.
Tôi có một cái áo sơ mi với những chấm màu đen và màu trắng.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.