Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

doing

Bản dịch
đang làm, đang thực hiện
Chia động từ của do
Today
hôm nay
is
đang
the
(article)
last
cuối cùng
kéo dài (verb)
day
ngày
,
what
cái gì
thật là
are
đang
you
bạn
doing
đang làm
đang thực hiện
?
Hôm nay là ngày cuối cùng, bạn đang làm cái gì vậy?
Có 12 lời bình
What
cái gì
thật là
are
đang
thì
you
bạn
doing
đang làm
đang thực hiện
next
tới
tiếp theo
tiếp
Sunday
chủ nhật
?
Bạn sẽ làm gì chủ nhật tới?
Có 6 lời bình
How
howareyoudoing
Bạn thế nào rồi?
bạn có khoẻ không?
như thế nào
làm sao
are
howareyoudoing
Bạn thế nào rồi?
bạn có khoẻ không?
đang
thì
you
howareyoudoing
Bạn thế nào rồi?
bạn có khoẻ không?
bạn
doing
howareyoudoing
Bạn thế nào rồi?
đang làm
đang thực hiện
?
Bạn thế nào rồi?
Có 11 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của do


PersonPresentPast
Idodid
he/she/itdoesdid
you/we/theydodid
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.