Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

doctor

Bản dịch
bác sĩ
I
tôi
am
đang
the
(article)
second
thứ hai
giây
doctor
bác sĩ
.
Tôi là người bác sĩ thứ hai.
Có 49 lời bình
My
của tôi
wife
vợ
is
đang
a
một
doctor
bác sĩ
.
Vợ của tôi là một bác sĩ.
Có 21 lời bình
I
tôi
need
cần
cần phải
a
một
doctor
bác sĩ
.
Tôi cần một bác sĩ.
Có 23 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.