Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

do

Bản dịch
làm, (auxiliary verb)
He
anh ấy
ông ấy
cậu ấy
did
didnot
đã không
đã làm
đã
not
didnot
đã không
không
không phải là
do
làm
(auxiliary verb)
anything
bất kỳ thứ gì
bất kỳ việc gì
bất kỳ cái gì
.
Anh ta đã không làm bất cứ việc .
Có 14 lời bình
What
cái gì
thật là
did
đã làm
đã
she
cô ta
cô ấy
do
làm
(auxiliary verb)
on
vào (day, month)
trên
bật
Sunday
chủ nhật
?
ta đã làm vào ngày chủ nhật ?
Có 16 lời bình
Why
tại sao
vì sao
did
đã làm
đã
you
bạn
do
làm
(auxiliary verb)
it
?
Tại sao bạn đã làm ?
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của do


PersonPresentPast
Idodid
he/she/itdoesdid
you/we/theydodid
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.