Tiếng Anh

discussion

Tiếng Việt
cuộc thảo luận

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
discussionSốsố ítVí dụAfter a long discussion we had a plan.Bản dịchSau một cuộc thảo luận dài chúng tôi đã có một kế hoạch.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.