Tiếng Anh

discover

Tiếng Việt
khám phá, phát hiện, tìm ra

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
discoveredVí dụHe had discovered his purpose.Bản dịchAnh ấy đã tìm ra mục đích của anh ấy.
discoverVí dụYour sister is going to discover the secret.Bản dịchChị gái của bạn sẽ khám phá ra bí mật.

chia động từ discover

PersonPresentPast
Idiscoverdiscovered
he/she/itdiscoversdiscovered
you/we/theydiscoverdiscovered

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.