Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

director

Bản dịch
giám đốc, đạo diễn
You
bạn
take
đưa
lấy
cầm
coffee
cà phê
to
đến
cho
vào
the
(article)
director
giám đốc
đạo diễn
.
Bạn đem cà phê đến cho giám đốc.
Có 23 lời bình
The
(article)
director
giám đốc
đạo diễn
wants
muốn
coffee
cà phê
with
với
cùng
bằng
milk
sữa
.
Giám đốc muốn cà phê với sữa.
Có 30 lời bình
Her
của cô ấy
cô ấy
father
bố
cha
ba
is
bị
the
(article)
director
đạo diễn
giám đốc
.
Bố của cô ấy là đạo diễn.
Có 58 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.