Tiếng Anh

director

Tiếng Việt
giám đốc, đạo diễn

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
directorSốsố ítVí dụYou take coffee to the director.Bản dịchBạn đem cà phê đến cho giám đốc.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.