dinner

Bản dịch
bữa tối
The
theman
người đàn ông
(article)
man
theman
người đàn ông
người đàn ông
đàn ông
has
dinner
bữa tối
.
Người đàn ông ăn bữa tối.
Có 50 lời bình
The
(article)
dinner
bữa tối
is
bị
fish
con cá
and
với
soup
canh
.
Bữa ăn tối là cá và súp.
Có 43 lời bình
We
chúng tôi
have
havedinner
ăn tối
dinner
havedinner
ăn tối
bữa tối
.
Chúng tôi ăn bữa tối.
Có 32 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.