Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

died

Bản dịch
He
anh ấy
ông ấy
cậu ấy
died
đã chết
recently
mới đây
gần đây
.
Ông ấy mới chết.
Có 10 lời bình
They
họ
chúng
died
đã chết
.
Họ đã qua đời.
Có 20 lời bình
She
cô ấy
cô ta
died
đã chết
.
Cô ấy đã chết.
Có 22 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của die


PersonPresentPast
Idiedied
he/she/itdiesdied
you/we/theydiedied

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.