die

Bản dịch
chết
How
như thế nào
làm sao
does
(unstranslated)
làm
the
thebird
con chim
(article)
bird
thebird
con chim
chim
die
chết
?
Con chim chết như thế nào?
Có 15 lời bình
Nobody
không ai
không có ai
không người nào
wants
wantsto
muốn
muốn
to
wantsto
muốn
để
vào
đối với
die
chết
.
Không ai muốn chết cả.
Có 20 lời bình
I
tôi
am
đang
ready
sẵn sàng
to
để
vào
đối với
die
chết
.
Tôi sẵn sàng để chết.
Có 36 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của die

PersonPresentPast
Idiedied
he/she/itdiesdied
you/we/theydiedied

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.