Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

did

Bản dịch
When
khi nào
khi
did
đã
đã làm
you
bạn
see
trông thấy
thấy
xem
my
của tôi
friends
những người bạn
bạn
bạn bè
at
lúc
vào
the
(article)
beach
bãi biển
?
Bạn đã thấy những người bạn của tôi ở bãi biển khi nào?
Có 5 lời bình
That
đó
điều đó
việc đó
night
đêm
buổi tối
I
tôi
did
didnot
đã không
đã
đã làm
not
didnot
đã không
không
không phải là
hear
nghe thấy
nghe
the
(article)
church
nhà thờ
bell
chuông
.
Đêm đó tôi đã không nghe thấy tiếng chuông nhà thờ.
Có 3 lời bình
My
của tôi
father
bố
cha
ba
did
didnot
đã không
đã
đã làm
not
didnot
đã không
không
không phải là
drink
uống
wine
rượu vang
yesterday
ngày hôm qua
hôm qua
.
Bố của tôi đã không uống rượu ngày hôm qua.
Có 9 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của do


PersonPresentPast
Idodid
he/she/itdoesdid
you/we/theydodid

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.