Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

desk

Bản dịch
bàn, bàn làm việc
Your
của bạn
clock
đồng hồ treo tường
đồng hồ
is
đang
on
trên
bật
vào (day, month)
the
(article)
desk
bàn làm việc
bàn
.
Đồng hồ của bạn thì ở trên bàn làm việc.
Có 9 lời bình
Why
tại sao
vì sao
are
đang
you
bạn
under
ở dưới
dưới
the
(untranslated)
desk
bàn làm việc
bàn
?
Tại sao bạn ở dưới cái bàn làm việc ?
Có 11 lời bình
I
tôi
write
viết
on
trên
bật
vào (day, month)
the
(article)
desk
bàn
bàn làm việc
.
Tôi viết trên cái bàn.
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.