Tiếng Anh

description

Tiếng Việt
sự mô tả, sự miêu tả, sự diễn tả

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
descriptionSốsố ítVí dụThere is a description on page twenty.Bản dịchCó một bài mô tả trên trang hai mươi.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.