Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

department

Bản dịch
ban, bộ phận, ban ngành
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
works
làm việc
hoạt động
in
trong
vào
the
(article)
shoe
giày
department
bộ phận
ban
ban ngành
.
Anh ấy làm việc ở bộ phận bán giày.
Có 18 lời bình
We
chúng tôi
work
việc làm (noun)
làm việc (verb)
làm (verb)
in
trong
vào
the
thesame
như nhau
(article)
same
thesame
như nhau
cùng
giống nhau
như nhau
department
bộ phận
ban
ban ngành
.
Chúng tôi làm việc ở cùng bộ phận.
Có 3 lời bình
What
thật là
cái gì
is
bị
your
của bạn
department
ban ngành
ban
bộ phận
?
Ban ngành của bạn là gì?
Có 20 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.