Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

delivery

Bản dịch
sự giao hàng
All
prices
include
the
delivery
.
Tất cả giá bao gồm phí chuyển phát.
Có 1 lời bình
All
prices
include
the
delivery
.
Tất cả giá bao gồm phí chuyển phát.
Có 1 lời bình
The
delivery
Sự giao hàng
Có 16 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.