Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

delivery

Bản dịch
sự giao hàng
All
tất cả
đều
mọi
prices
giá
include
bao gồm
kể cả
gồm có
the
(untranslated)
delivery
sự giao hàng
.
Tất cả giá bao gồm phí chuyển phát.
Có 1 lời bình
The
(article)
delivery
sự giao hàng
Sự giao hàng
Có 16 lời bình
All
tất cả
đều
mọi
prices
giá
include
bao gồm
kể cả
gồm có
the
(untranslated)
delivery
sự giao hàng
.
Tất cả giá bao gồm phí chuyển phát.
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.