Tiếng Anh

define

Tiếng Việt
định nghĩa

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
defineVí dụHow are we going to define ourselves?Bản dịchChúng tôi sẽ định nghĩa bản thân chúng tôi như thế nào?

chia động từ define

PersonPresentPast
Idefinedefined
he/she/itdefinesdefined
you/we/theydefinedefined
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.