Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

decision

Bản dịch
quyết định
He
made
the
decision
to
go
abroad
.
Anh ấy đã quyết định đi ra nước ngoài.
Có 2 lời bình
He
made
the
decision
to
go
abroad
.
Anh ấy đã quyết định đi ra nước ngoài.
Có 2 lời bình
The
decision
Sự quyết định
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.