Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

decided

Bản dịch
đã quyết định
Chia động từ của decide
We
chúng tôi
decided
đã quyết định
together
với nhau
cùng nhau
đều
.
Chúng tôi đã quyết định cùng nhau.
Có 14 lời bình
We
chúng tôi
decided
đã quyết định
this
việc này
điều này
này
.
Chúng tôi đã quyết định điều này.
Có 4 lời bình
We
chúng tôi
had
đã có
decided
đã quyết định
to
vào
đối với
với
eat
ăn
.
Chúng tôi đã quyết định ăn.
Có 4 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của decide


PersonPresentPast
Idecidedecided
he/she/itdecidesdecided
you/we/theydecidedecided
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.