Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

decade

Bản dịch
thập kỉ
A
một
decade
thập kỉ
Một thập kỷ
Có 16 lời bình
The
(article)
decade
thập kỉ
Thập kỷ
Có 27 lời bình
They
họ
chúng
work
việc làm (noun)
làm việc (verb)
làm (verb)
for
trong (time)
đối với
decades
nhiều thập kỷ
những thập kỷ
.
Họ làm việc trong nhiều thập kỷ.
Có 16 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.