Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

death

Bản dịch
cái chết
Death
is
the
last
option
.
Cái chết là sự lựa chọn cuối cùng.
Có 18 lời bình
Death
is
the
last
option
.
Cái chết là sự lựa chọn cuối cùng.
Có 18 lời bình
I
do
not
think
of
death
.
Tôi không nghĩ đến cái chết.
Có 14 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.