Tiếng Anh

cut

Tiếng Việt
cắt, gọt, thái

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
cutsVí dụHe cuts the sandwich.Bản dịchAnh ấy cắt bánh sandwich.
cutVí dụWe had cut the bread.Bản dịchChúng tôi đã cắt chiếc bánh mì .
cutVí dụTry to cut the paper with these scissors.Bản dịchCố cắt giấy với những cái kéo này.

chia động từ cut

PersonPresentPast
Icutcut
he/she/itcutscut
you/we/theycutcut
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.