Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

currencies

Bản dịch
tiền tệ (plural), những loại tiền tệ
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.