Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

cups

Bản dịch
những cái tách, những cái cúp, những cái chén

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.