Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

culture

Bản dịch
văn hoá, nền văn hóa
It
itis
nó là
Đó là
Đây là
is
itis
nó là
Đó là
Đây là
bị
my
của tôi
culture
nền văn hóa
văn hoá
.
Nó là văn hóa của tôi.
Có 42 lời bình
Different
khác nhau
khác
countries
quốc gia
have
different
khác nhau
khác
cultures
những nền văn hóa
.
Những nước khác nhau có những nền văn hóa khác nhau.
Có 4 lời bình
My
của tôi
friends
bạn bè
bạn
những người bạn
come
đến
đi
from
từ
different
khác nhau
khác
cultures
những nền văn hóa
.
Bạn bè của tôi đến từ những nền văn hóa khác nhau.
Có 19 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.