crimes

Bản dịch
tội (số nhiều), tội ác (số nhiều)
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.