Tiếng Anh

creates

Tiếng Việt
tạo, tạo ra, tạo nên

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
createsVí dụShe creates many special moments.Bản dịchCô ta tạo ra nhiều khoảnh khắc đặc biệt.
createdVí dụWe will have created a language.Bản dịchChúng ta sẽ tạo ra một ngôn ngữ rồi.
createVí dụHow do they create such a culture?Bản dịchLàm thế nào họ tạo ra một nền văn hoá như vậy ?

chia động từ create

PersonPresentPast
Icreatecreated
he/she/itcreatescreated
you/we/theycreatecreated
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.