Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

created

Bản dịch
We
chúng tôi
will
sẽ
have
created
tạo ra
a
một
language
ngôn ngữ
tiếng
.
Chúng ta sẽ tạo ra một ngôn ngữ rồi.
Có 25 lời bình
I
tôi
will
sẽ
have
created
tạo ra
a
một
movie
phim
.
Tôi sẽ tạo ra một bộ phim rồi.
Có 45 lời bình
You
bạn
will
sẽ
have
created
tạo ra
the
(article)
menu
thực đơn
.
Bạn sẽ tạo ra thực đơn rồi.
Có 17 lời bình

Tất cả thể động từ của create


PersonPresentPast
Icreatecreated
he/she/itcreatescreated
you/we/theycreatecreated

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.