Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

course

Bản dịch
khoá học, quá trình
I
do
not
have
a
course
.
Tôi không có một khóa học.
Có 11 lời bình
I
do
not
have
a
course
.
Tôi không có một khóa học.
Có 11 lời bình
Yes
,
of
course
.
Vâng, tất nhiên rồi.
Có 7 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.