Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

couple

Bản dịch
đôi, cặp
The
man
and
the
woman
are
a
couple
.
Người đàn ông và người đàn bà là một đôi.
Có 16 lời bình
They
are
a
perfect
couple
.
Họ là một cặp đôi hoàn hảo.
Có 16 lời bình
I
see
a
couple
.
Tôi nhìn thấy một cặp đôi.
Có 22 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.