Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

country

Bản dịch
quốc gia, đất nước
I
tôi
am
đang
a
một
famous
nổi tiếng
actor
nam diễn viên
diễn viên
in
trong
vào
my
của tôi
country
đất nước
quốc gia
.
Tôi là một diễn viên nam nổi tiếng ở nước tôi.
Có 3 lời bình
We
chúng tôi
are
thì
an
một
An (proper name)
independent
độc lập
country
đất nước
quốc gia
.
Chúng ta là một đất nước độc lập.
Có 4 lời bình
What
cái gì
thật là
country
đất nước
quốc gia
are
đang
thì
you
bạn
from
từ
?
Bạn đến từ nước nào?
Có 25 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.