cooked

Bản dịch
My
của tôi
mother
mẹ
người mẹ
cooked
đã nấu
like
likethat
như thế
như vậy
giống như
giống
như
that
likethat
như thế
như vậy
đó
điều đó
việc đó
.
Mẹ tôi đã nấu giống như thế .
Có 7 lời bình
My
của tôi
wife
vợ
cooked
đã nấu
rice
cơm
gạo
.
Vợ của tôi đã nấu cơm.
Có 19 lời bình
I
tôi
cooked
đã nấu
rice
cơm
gạo
.
Tôi đã nấu cơm.
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của cook


PersonPresentPast
Icookcooked
he/she/itcookscooked
you/we/theycookcooked
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.