Tiếng Anh

cook

Tiếng Việt
nấu, nấu ăn, đầu bếp

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
cooksVí dụShe cooks the food.Bản dịchCô ấy nấu thức ăn.
cookVí dụHe sleeps and I cook.Bản dịchAnh ấy ngủ và tôi nấu ăn.
cookedVí dụMy mother cooked like that.Bản dịchMẹ tôi đã nấu giống như thế .
cookedVí dụMy mother has never cooked for us.Bản dịchMẹ tôi chưa bao giờ nấu cho chúng tôi.
cookingVí dụHe likes cooking for his family.Bản dịchAnh ấy thích nấu ăn cho gia đình của anh ấy .
cookVí dụWhat is the food that you will never cook?Bản dịchThức ăn nào mà bạn sẽ không bao giờ nấu?
cookVí dụThe woman eats with her cook.Bản dịchNgười phụ nữ ăn với người đầu bếp của cô ấy.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.