Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

control

Bản dịch
kiểm soát, điều khiển
You
bạn
are
aregoingto
sẽ
sắp sửa
đang
thì
going
aregoingto
sẽ
sắp sửa
đang đi
đi
to
aregoingto
sẽ
sắp sửa
vào
đối với
với
control
điều khiển
kiểm soát
this
điều này
này
việc này
car
xe
xe hơi
ô tô
.
Bạn sẽ điều khiển chiếc xe này.
Có 1 lời bình
She
cô ấy
cô ta
is
isgoingto
sẽ
sắp
đang
going
isgoingto
sẽ
sắp
đang đi
to
isgoingto
sẽ
sắp
vào
đối với
với
control
kiểm soát
điều khiển
the
(untranslated)
world
thế giới
.
Cô ấy sẽ kiểm soát thế giới.
Có 13 lời bình
You
bạn
are
aregoingto
sẽ
sắp sửa
thì
going
aregoingto
sẽ
sắp sửa
đang đi
đi
to
aregoingto
sẽ
sắp sửa
để
vào
đối với
control
điều khiển
kiểm soát
the
(article)
car
xe
xe hơi
ô tô
.
Bạn sẽ điều khiển chiếc xe.
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.