Tiếng Anh

continue

Tiếng Việt
tiếp tục

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
continuesVí dụHe continues his job.Bản dịchAnh ấy tiếp tục công việc của mình.
continueVí dụAre you going to continue with this campaign?Bản dịchBạn sẽ tiếp tục với chiến dịch này phải không?

chia động từ continue

PersonPresentPast
Icontinuecontinued
he/she/itcontinuescontinued
you/we/theycontinuecontinued
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.