Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

contest

Bản dịch
cuộc thi
I
tôi
won
đã thắng
đã giành
đã đạt
the
(article)
contest
cuộc thi
.
Tôi đã thắng cuộc thi.
Có 2 lời bình
The
(article)
contest
cuộc thi
is
đang
bị
hard
khó
khó khăn
gian khổ
.
Cuộc thi thì khó.
Có 4 lời bình
I
tôi
won
đã thắng
đã giành
đã đạt
the
(article)
contest
cuộc thi
.
Tôi đã thắng cuộc thi.
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.