Tiếng Anh

conclusion

Tiếng Việt
kết luận

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
conclusionSốsố ítVí dụThe conclusion is: no elephants in my kitchen.Bản dịchKết luận là: không có những con voi trong nhà bếp của tôi.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.