Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

concerts

Bản dịch
buổi hoà nhạc (số nhiều)
The
(article)
concerts
buổi hoà nhạc (số nhiều)
are
thì
in
trong
vào
the
(article)
castle
lâu đài
.
Những buổi hòa nhạc thì ở trong tòa lâu đài.
Có 7 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.