Tiếng Anh

concept

Tiếng Việt
khái niệm, quan niệm

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
conceptSốsố ítVí dụWe need a clear definition of the concept of human rights.Bản dịchChúng tôi cần một định nghĩa rõ ràng về quan niệm của nhân quyền.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.