Tiếng Anh

completely

Tiếng Việt
hoàn toàn

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
completelyVí dụThe answer is completely wrong.Bản dịchCâu trả lời thì hoàn toàn sai.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.