community

Bản dịch
cộng đồng
We
chúng tôi
open
mở
mở cửa
our
của chúng tôi
buildings
toà nhà
to
cho
đến
vào
the
(article)
local
địa phương
community
cộng đồng
.
Chúng tôi mở các tòa nhà của chúng tôi cho cộng đồng địa phương.
Có 1 lời bình
We
chúng tôi
are
đang
a
một
religious
(thuộc) tôn giáo
(thuộc) tín ngưỡng
theo đạo
community
cộng đồng
.
Chúng tôi là một cộng đồng tôn giáo.
Có 7 lời bình
The
(article)
community
cộng đồng
speaks
nói
English
tiếng Anh
người Anh
.
Cộng đồng nói tiếng Anh.
Có 23 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.