Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

comments

Bản dịch
bình luận (số nhiều)
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
bị
reading
đang đọc
đọc
bài đọc
the
(article)
comments
bình luận (số nhiều)
in
trong
vào
their
của họ
letter
bức thư
lá thư
thư
.
Anh ấy đang đọc những bình luận trong bức thư của họ.
Có 2 lời bình
I
tôi
read
đọc
the
(article)
comments
bình luận (số nhiều)
.
Tôi đọc những bình luận.
Có 11 lời bình
My
của tôi
parents
bố mẹ
ba mẹ
cha mẹ
hear
nghe thấy
nghe
your
của bạn
comments
bình luận (số nhiều)
.
Bố mẹ tôi nghe thấy những bình luận của bạn.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.