comes

Bản dịch
Spring
mùa xuân
xuân
lò xo
comes
tới
đến
after
sau
sau khi
winter
Mùa đông
đông
.
Mùa xuân đến sau mùa đông.
Có 19 lời bình
She
cô ấy
cô ta
comes
comesfrom
đến từ
tới
đến
from
comesfrom
đến từ
từ
Vienna
Viên
.
Cô ấy đến từ Viên.
Có 15 lời bình

Tất cả thể động từ của come

PersonPresentPast
Icomecame
he/she/itcomescame
you/we/theycomecame

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.