Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

come

Bản dịch
đến, đi
You
bạn
come
đến
đi
from
từ
Spain
Tây Ban Nha
.
Bạn đến từ Tây Ban Nha.
Có 23 lời bình
Come
cometo
đến
đến
đi
to
cometo
đến
với
đến
đối với
me
tôi
!
Đến với tôi.
Có 40 lời bình
His
của anh ấy
wishes
điều ước (số nhiều)
ước
mong ước
have
come
đến
đi
true
thật sự
thật
đích thực
.
Những điều ước của anh ấy đã thành sự thật .
Có 8 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của come


PersonPresentPast
Icomecame
he/she/itcomescame
you/we/theycomecame

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.